ताजी बातमी

मुंबई शहरामधील मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या धारावी परिसरातील रहिवाशी्यांना मोहरम ताजिया करण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत यांनी प्रशासन यांना पत्र व्यवहार  केला होता